Click to close
Lukk / Close

 Velkommen
 Vannprøver
 Om vassverket
 Vedtekter
 Tilknyttning
 Måleravlesing
 Skjemaer
 Prisliste
 Kontaktinfo

 

Vakttelefon
53 76 69 90Ølen Vassverk SA
Postboks 165
5588 Ølen
 
Tlf: 53 76 69 90
Send e-post

Tilknyttning til Ølen Vassverk
 
Ønsker du å søke om tilknytning til vårt anlegg, må søknadsskjema for tilknytning fylles ut.
Last ned skjemaet eller bruk det elektroniske skjemaet under.
 
 
 
Søknad om tilknytning
 
UTFØRENDE RØRLEGGER
Firmanavn 
Kontaktperson 
Telefon 
E-post 


BYGGHERRE
Navn på byggherre 
Adresse 
Telefon 


KUNDE
Kundenavn 
Adresse 
Telefon 
E-post 


EIENDOM
Adresse (hvis ulik fra kunde) 
Gnr/Bnr 
Bruksareal på bygget (m2) 
Bruksareal hoved leilighet (m2) 
Bruksareal bi-leiglighet(er) (m2) 
Jeg aksepterer gjeldende betingelser og vedtekter.   
Ved bestilling av firma/andelslag/idrettslag etc. må det dokumenteres rett til å bestille, for eksempel i form av årsmøteprotokoll etc.
Medlemskap:
Det tegnes herved medlemskap i Ølen Vassverk SA (ØV) og søkes om tilkopling til hovedledningsnett og bestilles levering av vann. Medlemmet er gjort kjent med og aksepterer de vedtekter som gjelder på bestillingstidspunktet.
 
Medlemskapet reguleres av de til enhver tid gjeldende vedtekter for ØV med tilhørende vedtak av selskapets årsmøte og styre. Tilkopling og vannleveransen skjer iht. de til enhver tid gjeldende vedtekter. Medlemmet er gjort kjent med og aksepterer de betingelser som gjelder på bestillingstidspunktet.
 
Når dette skjema er mottatt og akseptert av ØV utsendes faktura for innbetaling av andelsinnskudd og tilknytningsavgift, for tilknytning til hovedledningssystemet.
 
Det presiseres at andelsinnskudd og tilknytningsavgift i sin helhet skal være betalt før påkobling til hovedledning skjer.
 
Når påkobling er utført skal ØV varsles for mulig besiktigelse av dette.
 
 
 
Ølen Vassverk SA © 2022. Alle rettigheter reservert.