Click to close
Lukk / Close

 Velkommen
 Vannprøver
 Om vassverket
 Vedtekter
 Tilknyttning
 Måleravlesing
 Skjemaer
 Prisliste
 Kontaktinfo

 

Vakttelefon
53 76 69 90Ølen Vassverk SA
Postboks 165
5588 Ølen
 
Tlf: 53 76 69 90
Send e-post

Prisliste for Ølen Vassverk
 
Andelsinnskudd Ølen Vassverk SA
1 andel = kr 1.000,-
 
 
Tilknytningsgebyr
Mengde er gitt ved vanntrykk 5 kg/cm2
 
Tilkobling L/s Tilknytningsgebyr  Andelsinnkudd
      - 32mm
1 til 5  
    1     x 13.000,- + mva x kr: 1000,- mva fritt
40 - 50 mm 5 til 8 2 x 13.000,- + mva x kr: 1000,- mva fritt
63 - 75 mm 8 til 12 3 x 13.000,- + mva x kr: 1000,- mva fritt
75 - 90 mm 12 til 15 4 x 13.000,- + mva x kr: 1000,- mva fritt
90 - 110 mm 15 til 17 5 x 13.000,- + mva x kr: 1000,- mva fritt
110 - 160 mm 17 til 37 6 x 13.000,- + mva x kr: 1000,- mva fritt
160 mm 37 til 75 8 x 13.000,- + mva x kr: 1000,- mva fritt
225 mm 75 10 x 13.000,- + mva x kr: 1000,- mva fritt
 
 
Anleggsbidrag - Næringsbygg
Industri/næring betaler anleggsbidrag på tilbygg/nybygg dersom
bygget krever oppgradering av Vassverkets ledninngsnett.
Eks. ved krav om sprinkelanlegg og nye brannkummer
 
Anleggsbidragets størrelse fastsettes av styret ØV i hvert enkelt
tilfelle og er i utgangspunktet 100% av kostnad.
 
Tilbygg / Nybygg som ikke krever oppgradering av Vassverkets ledningsnett
eller større vannintak betalar for evnt.meirforbruk over eksisterande målar.
 
 
Årlig avgift uten måler
Priser eks. mva
 
 
Private boliger/leiligheter/utleiehytter
Abonnementsgebyr fast
kr. 1 246,00
Forbruksgebyr stipulert *
kr. 1 331,00
Totalt
kr. 2 577,00
 
 
Hybelleilighet/leilighet nr. 2
Abonnementsgebyr fast
kr.     774,00
Forbruksgebyr stipulert *
kr.     799,00
Totalt
kr. 1 573,00
 
 
Fritidsboliger
Abonnementsgebyr fast
kr.     1 386,00
Forbruksgebyr stipulert *
kr.     708,00
Totalt
kr. 2 094,00
 
 
Naust med utslepp
 Abonnementsgebyr fast  kr. 774,00
 Forbruksgebyr stipulert *  kr. 799,00
 Totalt  kr. 1 573,00
   
 Naust uten utslepp
 Abonnementsgebyr fast  kr. 550,00
 Totalt  kr. 550,00
   
Forretninger, kontor, industri, offentlige bygg
Abonnementsgebyr fast
kr. 2 577,00
pr. m2. bto gulvflate
kr. 7,30
 
 
Kafeer, hotell, hybelhus etc.
Abonnementsgebyr fast
kr. 2 577,00
pr. m2. bto gulvflate
kr. 18,00
 
 
Landbruk
Bolighus - fast abn.
kr. 2 577,00
Hus nr. 2 - fast abn.
kr. 2 577,00
Driftsbygning - fast abn.
kr. 2 577,00
 
 
 
Årlig avgift med måler
Priser eks. mva

Private boliger/leiligheter
Abonnementsgebyr fast
kr. 1 246,00
Målerleie til og med 3/4" måler
kr.    350,00
Forbruksgebyr pr. målt m3 kr.       8,00
 
 
Hybelleiligheter/leilighet nr. 2
Abonnementsgebyr fast
kr. 774,00
Målerleie til og med 3/4" måler
kr. 350,00
Forbruksgebyr pr. målt m3 kr.    8,0
 
 
Fritidsboliger/naust
Abonnementsgebyr fast
kr. 1 386,00
Målerleie til og med 3/4" måler
kr.    350,00
Forbruksgebyr pr. målt m3 kr.    8,0
 
 
Forretninger/kontor
Abonnementsgebyr fast
kr. 2 577,00
Målerleie
avhengig av måler
Forbruksgebyr pr. målt m3 kr.       8,0
 
 
Kafeer, hotell, hybelhus etc.
Abonnementsgebyr fast
kr. 2 577,00
Målerleie
avhengig av måler
Forbruksgebyr pr. målt m3 kr.       8,0
 
 
Landbruk
Driftsbygning - målerleie
avhengig av måler
Forbruksgebyr pr. målt m3 kr. 8,0
 
 
Landbruk - dersom måler på bolighus
Abonnementsgebyr fast
kr. 1 246,00
Målerleie til og med 3/4" måler
kr.    350,00
Forbruksgebyr pr. målt m3
kr.       8,0
 
 
 
Målerleie pr. år:
Priser eks. mva
 3/4"                            kr. 350,00
 1"  kr. 400,00
 1 1/2"  kr. 550,00
 2"  kr. 995,00
 DN 65  kr. 1.400,00
 DN 80  kr. 2.260,00
 DN 100-150  kr. 3.500,00

 
Salg av vann til tank og midlertidige tilkoblinger
Priser eks. mva
Forbruksgebyr pr. målt m3 kr. 14,50
 
 

Ølen Vassverk SA © 2022. Alle rettigheter reservert.