Click to close
Lukk / Close

 Velkommen
 Vannprøver
 Om vassverket
• Styret
• Årsmelding
 Vedtekter
 Tilknyttning
 Måleravlesing
 Skjemaer
 Prisliste
 Kontaktinfo

 

Vakttelefon
53 76 69 90Ølen Vassverk SA
Postboks 165
5588 Ølen
 
Tlf: 53 76 69 90
Send e-post

Årsmelding

ÅRSMELDING ØLEN VASSVERK SA FOR ÅR 2020.

 

VIRKSOMHETENS ART OG BELIGGENHET

Foretaket driver med rensing og distribusjon av godkjent drikkevatn til andelseiere.

Foretaket drives i Ølen, Ølensvåg og Bjoa i Vindafjord kommune.

 

STYRET har i år 2020 bestått av:

Geir Berge – Styreleder Anne Gunhilde Oma. - nestleder, Dagny Christophersen, Torgils Aarekol, Knut Egil Berge, styremedlemmer.  Varemedlemmer til styret: Johannes Berge og Georg Matre.

Revisor: Deloitte AS

Det er avholdt 3 styremøte og 12 saker er blitt behandla.

 

DRIFT

I år 2020 er det produsert 591 627 m3 vatn ved anlegg i Ølen/Ølensvåg og 49 115 m3 på Bjoa. Dette er tilsvarende fjorårets produksjon.

Ølen har hatt en lekkasje prosent på ca. 11%. Bjoa på 6%

Drift av renseanlegg og ledningsnett har gått som normalt. Vassverket har ansatt Rolf Granli Gangdal som overtar som daglig leder fra 01.01.22. Rolf begynte i Vassverket 01.02.2021. Det er inngått vaktavtale med Rørleggerfirma Nils Torgrimsen AS.

Ølen/Ølensvåg hadde 2 lekkasje reparasjoner, og det har ikke vært alvorlige avvik på vannkvalitet på vann levert fra Ølen Vassverk år 2020.

 

NYANLEGG

Ny vannledning langs E-134 i ny sykkel og gangsti til Ølensvåg fra kirka til Hytlingetong er ferdigstilt.

HMS

Bedriften har utarbeida rutiner for internkontroll i henhold til IK – MAT.  Der har ikke vært uhell av noen art med skade på personer eller materiell.  Dette gjeld både eigne tilsette og innleidde entreprenørar og firma.

 

ØKONOMI/REGNSKAP

Årsresultatet viser eit overskot på kr.697 030.-. 

Den langsiktige gjelda til kredittinstitusjonar er på kr. 5 229 797,- som er sikra med pant i anlegg. Den kortsiktige gjelda er på kr. 878 343,-. Dette er i hovudsak mva. på fakturering målerkunder desember 2020 og uteståande leverandørgjeld. Likviditeten har vært tilfredsstillande gjennom heile året .

 

Styret.

Ølen,14. april 2021.


Ølen Vassverk SA © 2022. Alle rettigheter reservert.